human |  human Versión Accesible|  es Otros idiomas

Domiciliació de Rebuts

La domiciliació dels diferents rebuts es pot fer de les maneres següents:

  • Presencial: a les oficines de Recaptació de Torrent Unipersonal Municipal S.A. amb domicili a la Pl. Còlon ​​núm. 12 de Torrent, ia les oficines del TDIC de l’Ajuntament de Torrent.
  • On line: mitjançant el portal del ciutadà de la pàgina web de l’Ajuntament de Torrent mitjançant certificat digital.
  • Per Telèfon: trucant al 96 111 18 70 verificant les dades necessàries.
  • Per Fax: 961589557
  • Per correo electrónico: retosa@torrent.es
En tots els casos caldrà aportar:
Titular del rebut:
Nº DNI.:
Nº fix del rebut:
Domicili objecte del tribut o matricula:
Codi Compte Client, titular i núm. D.N.I si és diferent del titular del rebut:

IBAN

0000

ENTITAT

0000

SUCURSAL

0000

D.C

00

COMPTE

0000000000

24 DIGITOS

Print Friendly, PDF & Email